a
a
Weather:
city not found
HomeUncategorizedAğçların Fiziksel Özellikleri

Ağçların Fiziksel Özellikleri

Ağaç malzemede fiziksel özellikleri, dış görünüşünü oluşturan renk pigmentleri, parlaklık gibi özelliklerinin yanı sıra, rutubetle olan ilişkisi, iletkenlik, yumuşaklık, ağırlık,  direnç gibi özelliklerdir.

Renk

Ağaçlarda çoğunlukla göbek ve olgun odun yalancı odundan daha koyudur. Kurumuş ağacın rengi, yeni kesilmiş ağacın rengine göre daha koyudur. Ağaçlara renk bulunan renkli kimyasal maddeler, ağaç kesigini lince veren oksijen pigmentler etkisiyle ve koyulaşırlar. dokusundac3oı
Ağaç cinslerinin birbirinden ayırt edilmesinde renkleri yardımcı olur. Ayrıca renk malzemenin hasta olup olmadığını yansıtır. Gerçek rengi dönüşmüş yer yer lekelenmiş ve donuklaşmış görüntüler malzemede çürüme ve mantarlaşma olduğunun belirtileridir.

Parlaklık

Ağaçta parlaklık kesit yüzeylerinde ışığı yansıtma yeteneğidir. Bu parlama dokularda bulunan nişasta bolluğundan kaynaklanır. Öz ve damar kesit yüzeylerinde, dokulara teğet geçen bölümler ve öz ışınları parlak bir görünüş veriler.

Koku

Yeni kesilen ağacın kendi türüne göre bir kokusu vardır, ancak birçok ağaçta bu koku kurumayla birlikte kaybolur. Ağacın kokusu içerisinde bulunan eterli yağlar, tanen, reçine ve esanslardan kaynaklanır. Bu maddeler uçucu olduğundan zamanla kokularıda kaybolur.
Mantarların etkisiyle çürümeye başlayan ağaçlarda, ağacın kendi kokusu yerine ekşimsi bir koku hissedilir.

Rutubet (Su)

Ağaç malzeme taze ya da kullcmılmış olsun yapısında su bulunmaktadır. Rutubet miktarı, kullanım yerinde fiziksel, mekanik ve teknolojik özellikleri üzerinde önemli etken olşturmaktadır. Ayrıca, işlenme kabiliyeti, kurutma, emprenye etme ve kalori değeri üzerinde önemli rol oynamaktadır. Malzemedeki rutubet miktarı, renk değiştiren ve çürüklük yapan mantarlar için önem taşımaktadır. Mantarlar %20’nin üzerinde odun rutubeti bulunduğunda, kuru odun böcekleri ise %10’dan az rutubetteki malzemeyi tahrip etmektedirler.
Ağaç malzeme higroskopik bir madde olduğundan havadaki rutubeti bünyesine alabilmekte ve havaya rutubet bırakabilmektedir.{31) Ağaç malzemede su alıp verme, yani daralma ve genişleme higroskopik sınırlar arasında değişmekte ve pratikte bu olaya “çalışma” denmektedir. Daralma ve genişleme, boyuna, radyal ve teğet yönler arasında değişik miktarlarda olmaktadır.

İletkenlik

Ağacın yapısından dolayı, madensel cisimlerde olduğu gibi ses iletme yeteneği vardır. Sağlam yapıdaki ağaç çürük ağaca göre daha iyi sesi iletir.
Ağaçlar ısıyı iyi ileten gerçlerden değildir. Sert, sıkı dokulu ve yaş ağaçlar, yumuşak, seyrek dokulu ve kuru ağaçlara göre ısıyı daha fazla iletirler, elyaf yönünde ısı iletimi, elyafa dikey yönden fazladır.
Ağaç malzeme elektirik akımı için iyi iletken değildir. Ağacın nem oranı artıkça iletkenliği artar, ağacın tam kuruması durumunda iletkenlik sıfıra iner.

Sertlik

Ağaçta sertlik denilince, çeşitli kesit yüzeylerine, basınç veya darbe yoluyla, gürnülmeye çalışan daha sert bir cisime karşı gösterdiği dirençle anlaşılır.Sıkı dokulu, ağır vekuru ağaçlar, gevşek dokulu hafif veyaş ağaçlara göre daha serttir.

Ağırlık

Ağacın ağırlığı sertliği ile yakından ilgilidir. Yani sert ve sıkı dokulu ağaçlar genel olarak ağır ağaçlardır. Yeni kesilmiş bir ağaçta ortalama su niceliği %45 -82 arasında değişir, ağaç kurudukça yapısındaki su buharlaşmakta, bu su kaybıyla ağacın ağırlığı da azalmaktadır.

Dayanım

Ağacı yıpratmaya çalışan soğuk, sıcak, nemli ve değişken havalarla, su, böcek ve mantarlara karşı gösterdiği etkiye dayanım denir. Bu dayanımı ağacın yapısında bulunan maddeler sağlamaktadır. Bazı ağaç türleri yapılarında bulunan tanen, reçine ve bazı zehirli maddeler sayesinde böcek ve mantarlara karşı doğal olarak korunurlar. Aynca bazı ağaçlar yapıları itibarıyla kuru kaldıkları sürece biyolojik zararlılardan korunurken, bazı ağaç türleri de su içerisinde bu etkenlerden doğal olarak korunmaktadır.

Ağaç malzemenin dayanımını artırmak için emprenye maddeleriyle malzemenin yapısını kuvetlendirmek mükündür .Ağacın dayanımı doğru kurutulması ve doğru yerde kullarulmasınada bağlıdır, ayrıca göbek odun ve olgun odun, yalancı odundan daha dayanıklıdır.

Direnç

Ağaç malzemenin kendisine uygulanan burma, bükme, aşındırma yarma gibi şeklini değiştirmeye veya parçalara ayımaya çalışan kuvete karşı koyar,bu karşı koymaya ağacın direnci denir.

 

No comments

leave a comment