a
a
Weather:
city not found
HomeUncategorizedAhşap Koltuklar ve Ahşap Koltuk Takımları

Ahşap Koltuklar ve Ahşap Koltuk Takımları

Ahşap Koltuklar ve Ahşap Koltuk Takımları

Neredeyse üç kıtayı birbirine bağlayan köprü konumundaki bu ülke, dünya genelinde sanat yapıtı birikiminin yoğun olduğu ender yerlerdendir. Bugün müzelerde ve ören yerlerinde gördüklerimiz ve kaçırılanlar bunun somut delilleridir. Almanya, Fransa, İtalya, İngiltere, Amerika vb. ülkelerin müzeleri bu eserlerle zenginleşmiştir.

Ülkemiz coğrafi konumu nedeniyle çağlar boyu çeşitli medeniyetlere yataklık et- miştir. Bu topraklara gelenler kendinden öncekileri etkileyerek ve onların kültürlerin- den etkilenerek, gelişmiş bir kültür sentezi oluşturmuşlardır.

Ahşabın Ülkemizdeki Gelişimi

Dini etkilerle üç boyutlu figürün yasaklanması daha önce içinde pek çok heykel okulu barındıran bu topraklarda uzunca bir zaman suskunluğa neden olmuştur. Ancak biçimle uğraşan sanatçılar, ustalar yaratma iç tepilerini ; örneklerini  mezar taşlarında ve hece tahtalarında gördüğümüz aşırı soyutlanmış figür anlatımlarına, sembollere ve dekoratif amaçlı figürsüz kabartmalara yöneltmişlerdir. İşte bu nedenle araştırmamı, daha çok ustadan-ustaya iletilen geleneğin sürdüğü mimari elamanlar, çeşitli eşyalar üzerine yoğunlaştırdım. Ancak kullandığım ve araştırmama konu olan malzeme za- man içinde çürüyüp yok olduğundan, verebildiğim örneklerin çoğu ne yazık ki heykelin yasak olduğu dönemden iç mekan için üretilmiş olanlardır.

Romen mimarisindeki bu biçimlendirme- bir çok ülkenin ahşap mimari elamanla- rında görüldüğü gibi- önemli ölçüde malzemenin elyafı, direnci ve keser ağzı yont- manın sonucu ile bağlantılı olmalıdır. Eğri kesim tekniği de diyebileceğimiz bu yön- temle hızlı, pratik ve -oluşan ışık gölge nedeniyle -estetik bir sonuç elde edilmekte- dir. Ülkemizde de özellikle Karadeniz bölgesinde taşınılabilir ahşap evlerin yapımın- da benzer bir biçimlendirme anlayışı vardır. Bizim için ilginç olan; bir sanatçının bu biçimler evrenine nasıl baktığı ve özellikle de onu nasıl bu denli çağdaş ve kendine özel bir yorumla harmanlıyabildiğidir. Bu açıdan bakıldığında Brancusi’nin Sonsuz Kolan adlı yapıtı ite Romanya halk sanatındaki teknik anıtsallaşmış gibidir. Büyük olasılıkla mezar dikitlerinden (Resim 1.4) esinlenerek yaptığı bu anıt, bir heykeltraşın kendi kültürü olan halk sanatından bir biçimi mükemmel özümleyişine örnektir. Geleneksel mimari elamanlardan esinlendiği bu çalışması, dünya heykel sanat tari- hinde önemli çalışmalardan biri olarak yerini almıştır. Neredeyse otuz yedi metre u- zunluğundaki bu süt.un, birbirinin tam benzeri on beş öğeden oluşmaktadır. Taban ta- bana oturtulmuş kare piramitler biçiminde tasarlanmış bu parçalar, uygulamada birer tespih tanesi gibi ve neredeyse belirsiz ve keskin kenarlı zigzaglar olarak üst üstte konmuştur. En üstte aynı biçimde yarım bir modül vardır; gene aynı biçimde bir baş- ka parça ise en altta kare biçiminde bir taban işlevini görmektedir. Birimlerin tekrarı ile yalın anlatımlı, boyutu itibariyle yaptığı perspektif ile de zengin bir görsel etki yaratılmıştır.

 

No comments

leave a comment