a
a
Weather:
city not found
HomeUncategorizedKenar Kaplama Makinaları

Kenar Kaplama Makinaları

Küçük Kenar Kaplama Makineleri

Genellikle küçük atölyelere hitap eden bu tip makinelerde, gerek iç yüzü önceden tutkallanmış, gerekse tutka11anmarrnş kenar bantları ile çalışabilir. Bu tip makinelerde genellikle sıcak tutkal ku))anıhr. Belli uzunlukta şerit bantları veya rulo malzemeler kullanılabilir. Makineler, boy utları küçük olduğu için fazla yere ihtiyaç göstermezler. Kolay kullanımlı makinelerdir. Bu modellerde kenar bandı beslemesi ve kesme bıçağı otomatik olarak çalışır, elektro-pnömatik kumandalıdırlar.

Orta ve Büyük Sınıf Kenar Kaplama Makinaleri

Bu makinelerin tipleri çalıştıkları masif kalınlığa ve üzerlerine takılan çalışma ünitelerine göre şasilerinin belirlenmesine bağlıdır. 12 mm’ ye kadar masif çalışanlar orta gruba, 20 mm’ ye kadar olanlar ise büyük gruba girer. Tüın kenar kaplama makinelerinde olduğu gibi çalışılan kenar bandı malzemelerine ve yapılması istenen işlemlere göre üniteler seçilir. Bu makineler dört metre uzunluktan dokuz metre uzunluğa kadar muhtelif boylarda olabilir.

Diğer Özel Amaçlı Makineler

Form frezeler 4 tarafi çalışılan parçaların köşelerindeki birleşen profili izleyerek kenar bandının tertemiz bir şekilde frezelenmesini sağlar. Otomatik., döner tip kenar kaplama makineleri genellikle yuvarlak, dikdörtgen, elips parçaların kenarlarının önceden sıcak tutkalla tutkallanmış kenar bantları ile kaplanma standa kullanılır. Kenar bandı baş kesme alt-üst freze makinaları vardır. PVC kenar bandı kaplama makinesi, 3.5 mm kalınlığa kadar PVC kenar bandının çalışılmasına, temiz bir netice elde edilmesini sağlayan aynı ünitede düz ve pahlı freze yapma imkanıyla şasi boyunun uzaroasmı önleyen ve böylelikle fiyatı makul bir modeldir. Sıcak tutkalla çalışan makinede 3.5 mm PVC bandı, ahşap kaplama, melamin ve 12 mm’lik masif çıta çalışma imkanı vardır.

Yonga Levhalann Kenarlarının Kaplanması

Yongalevhaların kenarlarının kaplanması postforming ve softforming olmak üzere iki şekilde gerçekleştirilir. Postforming; çeşitli şekillerde üretilmiş düz lamine levhalara özel ınakinalarla ısı
etkisi ile iç ve dış bükey şekiller verilmesidir. Ya da kaplama malzemesinin kavisli bir kenar etrafında kıvrılabilme özelliği olarak tammlayabiliriz. Postforming yapılmış, yüksek basınç laminatla kaplı ürünlerin üretim teknolojisinde önce içte kullanılacak malzemenin (yonga levha veya MDF gıbi) postforming kaplanacak. kenarına istenen radius çekilir. Yüksek basınç laminat, üst yüzeyde kaplanacak genişlik ve radiusun dönerek yan yüzeyi kaplayacağı genişliği kadar kesilir.

Önce laminat özel bir tutkal kullanılarak ısı ve basınç altında yongalevha yüzeyine yapıştırılır. Bundan sonra laminat şekillendirme derecesine kadar çatlamadan ve kabartılmadan ısıtılır. Tekrar özel bir tutkal kullanılarak, ısı ve basınç altında özel bir postforming presi aracılığıyla yan yüzeye kaplanır. Boşluksuz ve çatlaksız bir şekilde iç malzeme ile tamamen temas halinde olacak şekilde kıvrılır. Postforming presinin çalışma prensibi, sürekli beslenme ile önce laminatın bükülme kıvamına kadar uygun ısı derecesinde ve homojen olarak ısıtılınası ve bu ısıyı kaybetmeden, aynı zamanda otomatik püskürtme ile uygun bir şekilde tutkallanmış olan radiuslu profil yüzeyine, radius etrafinda çevrilerek belirli bir süre basınç altında tutularak yapıştırılmasıdır.
Softforming herhangi bir kenar kaplama malzemesinin düz olarak temizlenmiş yongalevha kenarına özel makinalarla bir tutkal ilavesiyle yapıştırılmasıdır. Softforming işleminde ilk önce yonga levhaların yüzeyleri herhangi bir kaplama malzemesi ile kaplanır. Daha sonra kaplanacak kenarlar düz bir şekilde temizlenir. Özel kenar kaplama makinaları ile temizlenen kenarlara tutkal sürülerek kenar kaplama malzemeleri ile kaplanır.

Yüzeyi Kaplanmış Yongalevhalann Kullanım Alanları

Gerek dünyada gerekse ülkemizde odun hammaddesine olan talep gün geçtikçe artmaktadır. Bunun için uzun yıllardır odun hammaddesinin yerine altarnatif malzemeler kullanılmaktadır. Bunlardan biri olan yüzeyi kaplanmış yonga ve liflevhaların birçok kullanım alanı mevcuttur. Aşağıda bu kullanım alanlarından başlıcaları sıralanmıştır:

  • Ofis mobilyaları, masa, dolap, sehpa, radyatör önü ve üstü
  • Banka ve ofis dekorasyonu
  • Mutfak tezgahları
  • Mutfak ve banyo dolap kapakları
  • Laboratuvar masa ve tezgahları
  • Otel, motel, pansiyon, misafirhane mobilyaları ve dekarasyonu
  • Satış reyonları tezgah ve rafları
  • Kapılar
previous article
next article
No comments

leave a comment