a
a
Weather:
city not found
HomeUncategorizedMobilya Yüzeylerinin Korunması

Mobilya Yüzeylerinin Korunması

Ağaç yüz.eylerinin Koruyucu örtü gereçleri ile kaplanması M.ö.200 yıllarına dayanır. Tarihi gelişim içerisinde ilk olarak bir ağacın kabuk altı sıvısı ile hazırlanan koruyucu gereçle yapılan yüzey işlemleri, daha sonra doğal reçineler ve kuruyan yağlar ile hazırlanan yağlı koruyucu örtü gereçlerinin kullanılması ile yeni boyutlar kazanmştır.

Selülozun esterlestirilmesi ve nitroselülozlu verniklerin kullanılmaya başlaması bu alandaki en önemli gelişme olarak kabul edilir. Selülozun esterleştirilmesi daha sonra yapılan çalışmalara öncülük etmiş ve aynı düşünceden hareketle asitalkol tepkimesi sonucu elde edilen polimer esaslı özellikleri geliştirilmiş koruyucu örtü gereçlerinin hazırlanmasına imkan vermiştir. Başlangıçta sadece ağacı koruma düşüncesi ile yapılan yüzey işlemleri daha sonraları koruyuculuğunun yanısıra ağacın doğal güzelliklerini de ortaya çıkarması amacıyla uygulanmaya başlanmıştır. Bunun sonucu olarak verniklerle işlem görmüş ağaç yüzeylerinin teknik, ekonomik ve estetik olarak değerlendirilmesi sağlanmıştır.

Ülkemizde halihazırda irili ufakl1 birçok atelye ve fabrika mobilya üretiminde faaliyetlerini sürdürmekte olup, her geçen gün bunlara yenileri eklenmektedir. Ancak mobilya yüzeylerinde koruyucu gereç olarak kullanılan verniklerin bazı özellikleri ya tam olarak bilinmemekte veya yantış olarak bilinmektedir. Vernik türünün seçimindeki hatalar ve yanlış uygulamalar sonucu koruyucu gereç maruz kalabileceği etkilere yeterli mukavemeti gösteremiyerek kısa sürede bozulmakta ve koruyuculuk özelliğini kaybetmekte, bunun sonucu olarak da hem tüketici hem de Ülke ekonomisi zarara uğramaktadır. Bir mobilyanın ekonomik ömrünün uzun olması ve ondan azami faydanın sağlanması, büyük ölçüde koruyucu gerecin niteliğine ve onun uygun şekilde kullanımına bağlıdır. ülkemizdeki uygulamalarda ağaç yüzeylerinde koruyucu örtü gereci olarak çok çeşitli vernik ve boyalar kullanılmaktadır. Bu verniklerin üretimlerinde kullanılan gereçlerin farklılığına bağlı olarak, değişik cins verniklerde ve aynı cinse bağlı değişik tür verniklerde harici etkilere dayanıklılıklarının aynı olamıyacağı düşünülmektedir.

Koruyucu gereçlerde görülen farklılığın yanısıra mobilya üretiminde kullanılan ağaç cinslerinde de farklılıklar görülmektedir. Günümüzde, ülkemizde mobilya üretiminde en fazla kullanılan yerli ağaç cinsleri kayın gibi dağınık traheli, meşe gibi halkalı traheli ağaç cinsleri olarak dikkat çeker. Mobilya üretiminde bu ağaçlardan elde edilen masif keresteler kullanıldığı gibi kaplamalar da oldukça geniş uygulama alanına sahiptir. Değişik cins ağaçlarda anatomik yapıya bağlı olarak birtakım yapısal farklılıklar görülmektedir. Değişik cinsler arasında görülen bu yapısal farklılıklar aynı cinse ait ağaçlarda, hatta aynı tomruğun değişik bölümlerinden alınan veya farklı şekillerde biçilmeleri sonucu elde edilen parçalarda da görülmektedir. Bu yapısal farklılıklar aynı cins ağaçlardan elde edilen masff ve kaplamalar için de sözkonusudur. Kaplamaların üretimi esnasında geçirdiği süreçler (buharlama, kesme, kurutma v.b.), özelliklerinin farklılaşmasına sebep olmaktadır. Bu durumda,aynı cins koruyucu gerecin değişik cins ağaçlar üzerinde, hatta cins ve türleri aynı bile olsa masif ve kaplama üzerinde verdikleri katmanların değişik dış etkenlere karşı dayanıklılıklarının aynı olamıyacağı düsUnülmektedir.

Ülkemizde bu güne kadar vernik katmanlarının değişik dış etken-lere karşı dayanıklılıkları ile ilgili olarak vernik üretici firmaların ürün geliştirmek amacı ile yaptıkları araştırmalar dışında her hangi bir araştırma yapılmamıştır. Yapılan literatür taramalarında, yurtdışı araştırmalarda da genellikle vernik katmanlarının harici (dış hava) etkilere karşı dayanıklılıklarının incelendiği görülmüştür. Bunlardan sadece Boxall, J., Hayes, G.F., Laidlaw, R.A., tarafından yayınlanan “The Performance of extendermodifier clear ftnishes on exterior timber11 ve Kleive, K., tarafından yayınlanan “Weathered Wooden Surfaces Their influence on the durabiıity of coating systems11 isimli makalelerin konu ile yakınlığı sebebiyle Kısmen yararlı olacağı tesbit edilmiştir. Ancak, gerek ülkemizde Uretilen verniklerin yapısal farklılıklarından dolayı gerekse yurtdışı araştırma konularının farklılığından dolayı karşılaştırma yapılmayacak sadece test yöntemlerinde beraberlik sağlamak amacı ile araştırmalarımızda ASTM, DIN ve TS standartları test metodlarından yararlanılacaktır.

Ülkemizde ağaç yüzeylerinde en fazla uygulanan vernik türleri;

 • Selülozik vernikler
 • Selülozik dolgu verniği
 • Selülozik parlak vernik
 • Selülozik mat vernik
 • Poliüretan vernikler
 • Poliüretan dolgu verniği
 • Poliüretan parlak vernik
 • Poliüretan mat vernik
 • Poliüretan ipek mat vernik
 • Sentetik vernik
 • Poliester vernik
previous article
next article
No comments

leave a comment