a
a
Weather:
city not found
HomeUncategorizedMutfak Tipleri Nelerdir

Mutfak Tipleri Nelerdir

Kullanım Biçimine Göre Mutfak Tipleri

Kullanım biçimine göre mutfak tipleri iş – çalışına mutfağı, yemek mutfağı ve açık mutfak olmak üzere üç çeşittir.

İş-Çalışma Mutfağı

Yalnız mutfak işleri ile ilgili, yemek hazırlama eylemlerini yapmak için ku1Janı)ao bir mekandır. Bu eylemler hazırlık, yıkama, pişirme ve depolama ana eylem gruplarıdır. İş mutfağında ailenin yemek yemesi ve oturup vakit geçirmesi ile ilgili eylemler yer almamaktadır. Bu tip mutfaklar yemek hazırlama eylemleri dışındaki eylemleri kapsamadığından kullanış kolaylığı açısından bilinçli olarak küçük tutulmuştur. Bu mutfaklarda tezgahın uzantısı olarak küçük boyutlu, iki kişilik çabuk kahvaltı etme ve oturarak çalışma olanaklarını veren katlanabilir veya taşınabilir bir masa da bulunabilir.

Yemek Mutfağı

Mutfağa ait, yemek hazırlama eylemleriyle yemek yeme eylemininde aynı mekanda yer aldığı bir mutfak türüdür. Günümüzdeki toplum yapısı ve çalışına koşulları nedeniyle tüm aile bireylerinin konut dışında geçirdiği saatlerin fazlalığı ve evde geçen sürenin kısıtlı olması, aile bireylerini bir arada bulunmaya itmektedir. Bu nedenle, batı ülkelerinde bu tür mutfaklar daha çok tercih edilmeye başlanmıştır. Bu mutfaklarda yemek yeme eyleminin de yer alması, yaşama mekanındaki yemek masasında yemek yenildiğinde ortaya çıkan, fazladan çalışma ile fazla dolaşım gerektiren hizmetten dolayı enerji kaybı gibi olumsuz etkenleri azalttığından, çalışan aileler için en olumlu çözümlerden biri olmaktadır. Burada kısa sürede ve kolay bir şekilde kahvaltı ve yemek yeme eylemi en az enerji kaybıyla gerçekleştirilmektedir. Bu mutfaklarda yemek masası da yer aldığından bir kapı ve pencere ile teras veya balkona açılırsa manzara-doğa öğesinden de yararlanılarak, dış mekanın da kullanımı ile işleve bağlı kullanılış değeri daha da arttırılabilir. Bu tip mutfaklarda yemek hazırlama eylemleri birinci derecede önemli olup, yemek yeme eylemi ise ikinci derecede
önemlidir. Yemek yeme eylem alanı düzenlenirken, mutfaktaki işlevlere engel olmamaları, mutfak içi çalışmalarını güçleştirmemeli ve çalışına anındaki dolaşım yolunu gereksiz yere kesmemeli veya uzatmamalıdır.

Açık Mutfak

Açık mutfaklarda ailenin yaşama mekanı ile mutfak, bir mekan bütünlüğünde toplanmıştır. Açık mutfaklarda yemek mutfağının aksine olarak birinci derecede önemli olan eylem grubu, oturma ve yemek yeme ile ilgili olan yaşama mekanı eylemleridir. Mutfak içi eylemleri ikinci derecede yer almaktadır ve esas mekan, yemek yeme ile oturma alanlarına ayrılmıştır. Mekanda yer olan bir oda olarak mutfak gerektiğinde yaşama mekanından bir perde veya katlanabilen ya da sürülen kapı düzeneğiyle ayrılabilmektedir. Bu tip mutfaklarda sağlık yönünden oluşan sakıncalar; fazla toz, yemek kokuları ile mutfaktaki gürültünün mekana yayılması ve fazla ısı birikimiyle yemek buharlarının rutubet oluşturucu özellikleridir. Bu tip mutfaklar genellikle yazlık konutlarda, çocuksuz aile konutlarında ve ekonomik olması gereken sosyal konut çözümlerinde kullanılır.

Çalışma Yüzeylerinin Düzenlenmesine Göre Mutfak Tipleri

Çalışma yüzeylerinin düzenlenmesine göre mutfak tipleri tek sıra, iki taraflı, L şeklinde, U şeklinde ve G şeklinde olmak üzere beş çeşittir.

Tek Sıra Mutfak Tipi

Bütün önemli mutfak işlevleri bir tezgahta toplanarak bir duvar boyunca düzenlenmiştir. Böyle bir düzenleme oldukça işlevseldir. Tek taraflı tezgahın yararları ile tezgah arası dolaşımı (110-130 cm’den az) olmadığından mutfak, genişliği 240 cm’nin altına düşürülebilmektedir. Pencereler dar kenarlarda düzenlenirken, tezgah uzun duvar boyunca yerleştirilmektedir. Ayrıca, tezgahın üstünde yaklaşık 35 cm derinlikte boydan boya devam eden tezgah üstü dolaplarının yerleştirilmesine olanak verecek şekilde düzenlenmiş olmalıdır. Bu dolaplar diğer mutfak tiplerine göre az olan tezgah altı dolaplarının yerini tutmaktadır.

İki Taraflı Mutfak Tipi

Karşılıklı iki tezgahı olan bu mutfak en uygun çözümü vermektedir. Mutfak genişliği kullanım açısından 220 cm’ den az, 300 cm’ den çok olmamalıdır. Pencereler yine dar kenarlarda düzenlenmelidir. Mutfağa giriş genellikle dar kenarlı duvardan olmaktadır. Bu tür mutfakların dışa açık cephesinde balkon bulunabilir.

L-Şeklinde Mutfak Tipi

Bu tip mutfaklar tek sıra mutfak tipinin dar kenarlarına çalışma tezgahının eklenmesiyle oluşmuştur. Pencere yine dar kenardadır. !-seklindeki mutfağa göre daha fazla bireye hizmet edebilen bir mutfak tipidir.Buna karşılık, diğer üç köşedeki dolapları kullanmak zordur ve kullanımda mekan kaybı olmaktadır.

U-Şeklinde Mutfak Tipi

Bu tip mutfak, esasta iki taraflı mutfağın benzeridir. Sadece dar kenarlı duvarın önünde bir tezgahla bağlanarak düzenlenir. Bu nedenle de balkon gibi dışa açılan mekanlara ulaşım olanağı vermemektedir. Büyük konutlarda kullanışlıdırlar.

G-Şeklindeki Mutfak Tipi

Bu tip mutfaklar, U şeklindeki mutfak tipinin iç mekana doğru bir tezgah uzantısıyla oluşturulur. Bu tezgah genellikle kahvaltı masası şeklinde de kullanılabilecek özellikte olabilir. Diğer tiplere göre daha fazla alana ihtiyaç gösterir.

 

previous article
next article
No comments

leave a comment