a
a
Weather:
city not found
HomeGadgetsÖnemli Ağaç Türlerinin Özellikleri

Önemli Ağaç Türlerinin Özellikleri

Mobilya yapımında kullanılan  ve sıkça rastlanabilecek kimi ağaç türlerinin özellikleri liste olarak açıklanmaktadır. Ağaç türlerinin bilinmesi ahşap malzemeyle çalışırken cinsini öğrenmemize  ve yapacağımız projelerde seçeceğimiz yöntemlerde kendimize yardım edecektir.

Çam Ağacı

Çam Ağacının Yapısı:

Yalancı odunu geniş olan göbek odunlu bir ağaçtır. Yıllıkhalkaları belirlidir. Çok reçinelidir. Bazı çeşitleri çok budaklıdır.  Rengi; Dış odunu sarımsı beyazla pembe arasında değişir. Göbek odunu sarımsı kırmızı ile kırmızı kahverengidir. Hava tesiri ile ve zamcmla rengi giderek koyulaşır. Özellikleri; Az çalışır, az çeker. Kolay işlenir, basit yarılır ve çatlar. Reçinesi temizlendikten ardından boyanabilir, zor verniklenir ve epey dayanıklıdır. Ağlrlığı; Hava kurusunun özgül ağırlığı 0.49 gr./cm3. Kullanılışı: Mobilya ve yapı marangozluğunda, bilhassa pencere, kapı, zemin döşemesinde çokça tüketilir.

Köknar Ağacı

Köknar Ağacının Yapısı:

Yetişkin odunlu bir ağaçtır. Hatları geniştir., hazan halkası koyu renk ve serttir. Öz ışınları görünmez. Yapısında reçine yer almaz. Rengi: Köknarın dış odunu sarımsı beyaz, iç odunu sarımsı açık kahverengidir. Özellikleri: Yumuşak bir ağaçtır, az çalışır ve az çeker. Kuruduğu vakit çok kamburlaşmaz. Kolay boyanır, zor verniklenir. Esnek bir ağaçtır. Reçineli ağaçlar kadar metanetli değildir. Böcekler ve mikroorganizmalar doğrulusunda basit yıkımlanır. Ses ve ısı yalıtımı itibariyle üstün özellikler taşır. Ağlrlığı: Defa hafif ağaçlardan bir tanesidir. Hava kurusunun özgöl ağırlığı tahminen 0.39 gr./cm3. Kullanılışı; Mobilyaların iç taraflarında, çekmece yanlarında, çerçeve konstrüksiyonlarında tüketilir. Yapılarda iç kısımlarda tüketilir. Değişen hava koşullarında metanetli değildir.

Ardıç Ağacı

Ardıç Ağacının Yapısı:

Göbek odunlu ağaçlar gurubundandır. Ardıç kerestesi yumuşak ve güzel kokuludur. Yıl halk.alem defa belirli bir manzara verirler. Bazı çeşitleri az reçineli ama çoğunlukla defa reçineli ve bol budaklıdır. Ardıç ağacının rengi; yalancı odunu sarımsı beyaz ve geniş, göbek odunu kırmızı kahverengidir. Ardıç ağacının özellikleri; yumuşak bir ağaçtır, fizik etkilere karşı dayanıksızdır. Değişen hava koşullarında defa çalışır, kuru ortamda çalışma seviyesi azdır. Reçinesi sebebinden böceklere ve mantarlara karşı dayanıklıdır. İyi boyanır ve başka çam türü ağaçlara göre iyi vemiklenir. Ağırlığı: Ardıçın hava kurusunun özgül ağırlığı tahminen olarak 0.42 gr./ cm3’tür. Kullanılışı: Mobilya imalatında, dekorasyonda, duvar kaplamalarında ve reyme işlerinde tüketilir.
Özellikle köy tarzı mobilyalarda sarfedilen bir ağaçtır. Esneklik gerektiren yerlerde tüketilir.

Melez Çamı Ağacı

Melez Çamı Yapısı:

Göbek odunlu ağaçlar gurubuna girer. Yılhalkaları ekstra bir görüntü sağlar ve  Sonbahar halkalarının genişliği görüntüyü canlı tutar. Öz ışınları görünmez. Damar kesitinde belirli damar modelleri yapar. Rengi: Dış odunu sarı, Pembe ve Beyaz arasında değişir. İçodunu ise kırmızı kahverengidir. Özellikleri: Elastik ve sıkı yapılıdır, defa dayanıklıdır.  Böcekler ve mantarlar doğrulusunda basit yıkırnlanamaz.  A2 çalışır, az çeker ve basit işlenir. Birleştirme elemanları ile basit bağlantı kurar. Zor boyanır ve zor verniklenir. Ağlırlığı: Melez çamının hava kurusunun özgül ağırlığı tahminen olarak 0.60 gr./cm3′ tür. Kullanılışı: Melez çamı yapı marangozluğunda ve mobilya imalatında tüketilir.

Sedir

Sedir Ağacının Yapısı

Göbek odunlu ağaçlar gurubuna girer. Yıl halkaları belirgindir, bazı durumlarda dalgalıdır. Genellikle reçine yer almaz. Ancak içeriğinde uçucu yağlar yer alır. Rengi: Sedirin dışodunu sarımsı, göbek odunu kırmızı kahverengidir. Özellikleri: Hafif ve yumuşak bir ağaçtır.  A2 çeker ve az çalışır. Basılmaya ve eğilmeye dayanımı ortadır. Yoğun bir kokusu bulunmaktadır, bu onu haşere ve mikroorganizmalara karşı tabii olarak korur. Ağırlığı: Defa farklı çeşitleri olan sedir hava kurusunun özgül ağırlığı tahminen olarak 0.45-0.55 gr./cm3tür. Kullanılışı: Yapılarda bilhassa dış kısımlarında tüketilir. Dayanıklılık gerektiren yerlerde seçenek edilir. Mobilyacılıkta sandık, dolap gibi işlerde seçenek edilir.

Selvi (Servi)

Selvi Ağacı Yapısı:

Göbek odunlu ağaçlar gurubundandır. Reçine kanalı yer almaz, içindeki kokulu maddelerden dolayı kesif ve kendisine has bir kokusu bulunmaktadır. Rengi: Selvinin geniş dışodunu sarımsı pembe, içodunu pis sarı renktedir. Özelliklert: Kesif kokusu sebebinden haşerelerin ve mikroorganizmaların etkilerinden ivedi etkilenmez.  Havanın ve dönemin bozucu etkilerinekarşı epey dayanıklıdır. Uzun müddet çürümez, fizik etkilere dayanımı ortadır. Ağırlığı: Selvinin hava kurusunun özgül ağırlığı tahminen olarak 0.48 gr./cm3’tür. Kullcmılışı: Yapılarda iç ve dış kısımlarda, gemi ve iskele ayaklarında tüketilir. Mobilya yapımında, tornalı işlerde, çamaşır sandıkları ve dolaplarda tüketilir.

Meşe Ağacı

Meşe Ağacının Yapısı:

Göbek odunulu ağaçlar gurubundandır. Çember gözeneklidir. Öz ışınları en bariz göründüğü ağaç türü meşedir.Yılhalkaları belirgindir. Genellikle kaba dokulu ve büyük gözeneklidir. Rengi: Meşenin rengi çoğunlukla pis sarıdır. Dışodunu pis sarımsı beyazdır. Göbek odunu koyu sarıdır. Bazı türlerin dışodunu açık pembe, göbek odunu açık kahverengidir. Özelliklert: Meşe çoğunlukla az çalışır, basit yarılır. Türüne bağlı olarak sert ve elastik bir ağaçtır. Havanın ve nemin bozucu tesirlerine karşı en devasa dayanımı gösteren ağaçtır. Bünyesindeki bol tanen sebebinden, en iyi boyanabilen ağaç meşedir. Özellikle kimyevi boyalarda bu vaziyet açıkça görünür. Kolay verniklenir. Ağırlığı: Meşenin hava kurusunun özgül ağırlığı ortalama 0.86 gr/cm. küptür. Kullanılışı: Meşe lüzum renginin beğenilmesi ve lüzum metanetli bir ağaç olduğundan dolayı doğrama ve mobilyada çokça tüketilir. Hava şartlarına gösterdiği dayanımdan kaynaklı Yapıda doğrama, merdiven ve döşemelerde tüketilir. Meşe kaplaması mobilyada çokça tüketilir.

Gürgen Ağacı

Gürgen Ağacının Yapısı:

Yetişkin odunlu bir ağaçtır. Dağınık gözeneklidir, gözenekleri küçüktür. Öz ışınları belirlidir. Yılhalkaları belirlidir.Rengi: Gürgenin tabii rengi pis beyazdır. Ancak çoğunlukla buharlanarak fırınlanan gürgenin rengi pembeleşir ve koyulaşır. Özelliklert: Ağır ağaçlar gwubuna girer. Sert ve sıkı dokuludur, esnekliği hudutludur. Ancak iyi bükülür, aşınmaya ve sürtünmeye karşı dayanıklıdır. Havanın ve nemin sıklıkla değiştiği ortamda kısa vakitte bozunur. Mantarlar doğrulusunda basit yıkımlanır. İyi boyanır ve iyi verniklenir. Ağırlığı: Gürgenin hava kurusunun özgül ağırlığı 0.64gr./cm3’tür. Kullarulışı: Mobilya işlerinde masif ve kaplama olarak tüketilir. Torna işlerinde seçenek edilen ağaçtır. Yapılarda iç kısımlarda parke, döşeme ve merdivenlerde tüketilir.

Dışbudak Ağacı

Dışbudak Ağacının Yapısı:

Yetişkin odunlu ağaçlar gurubundandır, dış odunu geniştir. Gözenekleri çember biçiminde dağılır, büyük ve defa gözeneklidir. Öz ışınları parlak ve belirli görüntü vermezler. Damar görüntüsü işlek ve bazı durumlarda dalgalı parıltılı, çiçekli gerçekleşir. Rengi: Dışbudağın dışodunu beyaza defa yakın renktedir. İçodunu açık kahverenktedir. Rengi zaman içinde koyulaşır. Dışbudak ağacının özellikleri ise; sert, ağır, sıkı yapılı bir ağaçtır. Kolay işlenmesi ve basit yarılır. Kuru ortamda dayanıklıdır. Havanın değişikliğe uğrayan etkilerinden ivedi bozunur. Böcekler ve mikroorganizmalar doğrulusunda basit yıkımlanmaz.  Çok çeker, su boyaları ile zor boyanır ve iyi verniklenir. Kullanılışı: Masii ve kaplama olarak mobilyada defa tüketilir.  Görünüşü içersinde defa seçenek edilir.  Yapı malzemesi olarak kullanılmaz.

 

Karaağaç

Karaağaç Yapısı:

Göbek odunlu bir ağaçtır. Çember gözeneklidir. Öz ışınları özellikle öz kesitte açık kahverengi küçük pulcuklar halinde görünür.  Rengi: Kesildiği zaman dışodunu sarımsı beyazdır, zamanla koyulaşarak açık kırmızı kahverengi olur. İçodunu ise açık tonda çikolata kahverengisi rengindedir.
özellikleri: Karaağaç ın 150 ye yakın türü vardır. En değerli türü Ova Karaağaçı dır. Sert ve sıkı dokuludur, uzun liilidir, meşe gibi dayanıklıdır. Basınca karşı dayanıklılığı iyidir ve zor işlenir. İyi boyanır ve iyi vemiklenir. Kullanılışı: İyi bir mobilya ağacıdır. Masii ve kaplama olarak çokça kullanılır. Zengin damar desenleri yüzünden çokça tercih edilir. Tornacılıkta, parke ve döşemelerde, deniz ile ilgili yerlerde kullanılır.

Ceviz Ağacı

Ceviz Ağacının Yapısı:

Göbek odunlu ağaçlar gurubundandır. Dışodunu dardır, dağınık gözeneklidir. Yılhalkaları kesin belirli bir şekilde birbirlerinden ayrılır. Cevizin öz ışınları gözle görülmeyecek kadar küçüktür. Damar kesitete zengin damar desenleri oluşur. Damarlı, dalgalı ve parıltılı türleri vardır. Kök kısmından elde edilen kaplaması çok beğenilen ve aranan antik görünüm verir.
Rengi: Dışodunu sarı, gridir. Göbekodunu açık sütlü kahverenginden koyu kahverengine kadar değişir. Bazı türleri gri kahverengindedir, bazıları kırmızı kahverengi olur.
özellikleri: Cevizin kerestesi orta sert ve sıkı elyaflıdır. Ağır ağaçlardandır. Fizik etkilere dayanımı iyidir. Çok çalışır, çok çeker. Y alruz kuru ortamda dayanıklıdır. Kolay ve rahat işlenir, kolay yarılır. Çok iyi boyanır ve verniklenir. Kullanılışı: Üstün özellikli ve estetik yönden değerli bir mobilya ağacıdır. Mobilyalarda masii ve kaplama olarak kullanılır. Oymalı ve tornalı işlerde tercih edilir. İç mimari dekorasyonunda çokça kullanılır. Ayrıca markiteri, müzik aletleri, heykel ve model yapımında kullanılır.

Akçaağaç Ağacı

Akçaağaç Yapısı:

Olgun odunlu ağaçlar gurubundandır. Bütün türleri dağınık gözeneklidir. Öz ve damar kesitlerinde öz ışınları açıkça görülür. Yılhalkaları sık ve az belirlidir. Rengi: Dağ akçaağacı hafif sarımsı beyaz, ova akçaağacının rengi pembe beyazdır. Akçaağacın rengi zamanla ve kendiliğinden saranı. Özellikleri: Akçaağaç sert ve sıkı ağaçlardandır. Kolay işlenir ve  esnek olması ile oldukça bükülgendir. Az çeker, çarpılmaya ve çatlamaya eğilimlidir. Nemli ortamlarda çabuk etkilenerek çürür. Uygunsuz ortamda zararlılarca çabucak yıkımların. İyi boyarur ve verniklenir. Kullarulışı: Masif ve kaplama olarak mobilya işlerinde kullanılır. Oymacılıkta ve kakmacılıkta kullanılır. Torna işlerinde kullanılır.

Kestane Ağacı

Kestane Ağacınn Yapısı:

Kereste olarak meşeye çok benzer, göbek odunludur. Dışodunu dar, içodunu geniştir. Çember gözeneklidir, öz ışınları çok incedir ve çıplak gözle görülmez. Kestaneyi meşeden ayıran en farklı  özellik ise öz ışınlarının görünmemesidir. Yıllık halkaları özellikle ilkbahar dokusundaki iri gözenekleri belirli damar süsleri yapar. Rengi: Dışodunu kirli sarı, bazen beyaz veya gri olur. İçodunu sarı kahverengidir. Kesilen kestanenin rengi zamanla koyulaşır. Koyulaşma içodunda daha belirlidir. Özellikleri: Sert, sıkı yapılı ve esnektir. Kolay yarılır ve kolay bükülür. Az çalışır ve kolay işlenir. Havanın bozucu etkilerine dayanıklıdır. Bol tanenlidir bu sayede kolay boyanır ve iyi verniklenir. Mantar ve böceklere karşı dayanıklıdır. Nemli ortamlara dayanıklıdır, vurulma, ezilme, sürtünme gibi fizik etkileşimlere dayanıklılığı  zayıftır. Kullanılışı: Mobilyalarda masif ve kaplama olarak kullanılır, özellikle bükme mobilyalarda tercih edilir. Tornalı işlerde kullanılır. Yapılarda iç ve dış kısımlarda kullanılır.

Armut

Yapısı: Yetişkin odunlu ağaçlar gurubundandır. Dağınık gözeneklidir, yılhalkaları sık ve incedir. Gözenekleri ve öz ışınları görünmez. İçodunu ve dışodunu aynısı renktedir. Rengi: Açık ton kırmızı kahverenktedir. Özellikleri: Orta sert, sıkı dokuludur. Kururken defa çeker ve biçim değiştirir. Az esnektir, kırılgandır, basit işlenir. Böcek ve mikroorganizmalarca basit yıkımlanır.
Nem ve hava değişikliklerine metanetli değildir. En iyi boyanan ağaçlardan bir tanesidir. Kullanılışı: Masif ve bilhassa kaplama olarak mobilyada, torna işlerinde ve ufak ahşap eşyalarda tüketilir.
Ağacın köke yakın kısımlarından elde ettikleri kaplaması filato ve markiteride tüketilir.

Huş

Yapısı: Yetişkin odunlu ağaçlar gurubundandır. Dağınık gözeneklidir. Öz ışınları belirsizdir. Gözenekleri çıplak gözle görülmeyecek kadar küçüktür. Uzun iplikli ve düzgün yapılıdır. Urlu ve dalgalı huş ağacından çıkarılan kaplama kıymetli mobilya gereci gerçekleşir. Rengi: İçodunu ve dışodunu aynısı renktedir. Huş sarımsı beyaz bir ağaçtır. Bazen göbeğe yakın dar bir kısmı defa açık kahverengi olabilir. Ozellikleri: Sıkı ve ince yapılıdır. Orta sert bir ağaçtır, bükülgendir. Fizik etkilere dayanımı iyidir. Zor yarılır, çoğunlukla basit işlenir. Açık havada dayanıksızdır, hızlıca çürür, haşere ve mikroorganizmalar doğrulusunda basit yıkırnlarur. Çok iyi boya meblağ ve iyi verniklenir. Kullanılışı: İyi bir mobilya ağacıdır. Oturma mobilyalarında, tornalı işlerde, reymeli işlerde, müzik aletlerinde ve dayanım gerektiren yerlerde tüketilir.

Kiraz

Yapısı: Göbek odunlu ağaçlar gurubundandır. Dış odunu dardır, derbeder gözeneklidir. Yılhalkaları belirlidir, düz çizgili ya da dalgalı damar kesitleri yapar, fakat damar modelleri çok bariz görünmez. Öz ışınları ayrı ayrı görünmez, guruplar yaratarak yüzeye parlaklık verir. Rengi: Dışodunu sarımsı pembe beyazdır. İçodunu açık sanmsı kahverengidir. Özellikleri: İnce dokulu sert, sıkı bir ağaçtır. Zor yarılır, basit işlenir. Fizik etkilere dayanımı azdır. Açık havada metanetli değildir. Uygunsuz koşullarda ivedi bozunur ve zararlılarca basit yıkırnlanır. Yüzeyi iyi perdahlanır,iyi boyanır ve iyi verniklenir. Kullanılışı: Mobilya ve iç mimaride masif vekaplama olarak tüketilir. Tornalı, markiteri, müzik aletleri ve modelcilikte tüketilir.

Şimşir

Yapısı: Yetişkin odunlu ağaçlar gurubundandır. Dağınık gözeneklidir, gözenekleri çıplak gözle görülmez. Yerli şimşirde öz ışınları görünmez. Çok ince ve sık olan yılhalkaları belirli şeklinde birbirlerinden bölünmez. Bu yüzden öz vedamar kesitinde işlek damar deseni yoktur. Rengi: İçodunu ile dışodunu arasında belirli renk farkı yoktur. Rengi açık sarı ile koyu sarı arasında değişir.
ôzellikleri: Türkiye de yetişen en sert ağaçlardan bir tanesidir. Çok sıkı yapılıdır, bu nedenden dolayı zor işlenir ama defa düzgün yüzeyi bulunmaktadır. Fiziksel etkenlere iyi dayanım gösterir.
Hava değişikliklerinden az etkilenir, basit çürümez ve ahşap zararlılarınca basit yıkımlanmaz. Az çalışır ve az çeker. Boyanma ve verniklenme kaliteyi ortadır. Kullanılışı: Küçüle ölçekli işlerde, tornalı işlerde, müzik aletlerinde, kakmalı işlerde ve filatolu işlerde tüketilir.

Zeytin

Yapısı: Göbek odunlu ağaçlar gurubundandır. Çok ufak gözeneklidir ve gözenekleri dağınıktır. Öz ışınları belirsizdir. Öz ve damar kesitte koyu kahverengi ya da yeşil kara renkli defa işlek damar çizgileri görülür. Rengi: Dışodunu açık sarı, içodunu açık ya da koyu kahverengidir. Damarlan bazı durumlarda koyu yeşil ya da kara gerçekleşir. Özellikleri: Sıkı yapılı ve sert bir ağaçtır. Kolay işlenir ve düzgün yüzey verir. Değişen hava koşullarına dayanımı hudutludur. Fizik etkilere dayanımı ortadır. Kuru ortamda fazla zaman bozulmaz. Böcekler ve mikroorganizmalar doğrulusunda basit yıkımlarur. Kullanılışı: Mobilya işlerinde genellikle kaplama olarak tüketilir. Zengin damar görüntüsü kaplama işlerinde seçenek edilir.

Okaliptüs

Yapısı: Göbek odunlu ağaçlar gurubundandır. Dağınık düzendeki gözenekleri küçüktür. Öz ışınları gözle görülmeyecek kadar küçüktür. Rengi: Dışodunu beyazdır, zamcmla kendi kendine koyulaşarak grileşir. Dışodunu pembe kahverengidir, ardından koyu kırmızı kahverengine dönüşür. Özellikleri: Sert ve sıkı dokulu bir ağaçtır. Yeni kesilen kerestesi zamcmla sertleşir. Bünyesindeki tanen vasıtası ile hem iyi boyanır, hemde haşereler ve mikroorganizmalar doğrulusunda basit yıkımlanmaz. Fizik etkilere daya:rumlıdır. Kuru malzemede çalışma azalır.
Ayrıca iyi verniklenir. Kullanılışı: Mobilya yapımında masif ve kaplama olarak kullarulır. Tornalı ve eğmeçli işlerde tüketilir.

Maun

Yapısı: Göbek odunlu bir ağaçtır. Gözenekleri derbeder düzendedir. Öz ışınları belirlidir. Yılhalka hudutları belirli biçimde birbirinden bölünmez. Çizgili, benekli, yollu, dalgalı, parıltılı görünen farklı maun cinsleri bulunmaktadır. Rengi: Dışodunu gri renklidir, içodunu çeşidine göre sarı ile kırmızı kahverengi arasında değişir. Kesildiği andaki rengi, havanın tesiri ile zamcmla belirli oranlarda koyulaşır. ôzellikleri: Sıkı yapılı, az elastik bir ağaçtır. Kolay ve temiz işlenir, az çalışır, az çeker ve az çatlar. Bol tanenlidir, böylece iyi boyanır ve verniklenir. Hava değişikliklerinden basit etkilenmez ve zararlılarca basit yıkımlanamaz. Kullanılışı: Yapıların iç ve dış kısımlarında doğrama, parke, merdiven yapımında tüketilir. Mobilyalarda masif ve kaplama olarak defa tüketilir.
Gemicilikte, torna işlerinde, reymeli, kakmalı işlerde ve müzik aletlerinde tüketilir.

Abanoz (Makasar)

Yapısı: Göbek odunluludur, dışodunu geniştir. Gözenek çukurları kendisine has bir madde ile doludur. Dekoratif çizgi ve damar modelleri yapar. Rengi: Dışodunu pembe gri ya da nefes kırmızı kahverengidir. İçodunu siyahın. Üzerinde gayri muntazam, açık ve koyu renkli damarlar yer alır. Özellikleri: Sert bir ağaçbr, buna karşın işlenmesi kolay. Rengi solmaz ve kendi kendine değişmez.
Değişen hava koşullarında üstün dayanım gösterir. Kururken defa çeker ve çatlar. Kullanılışı: Üstün kıymetli ve pahalı mobilyalarda, süsleme elemcmlarının yapımında tüketilir. İç mimaride yeniden ehemmiyetli yerlerde tüketilir. Özellikle kaplama olarak tüketilir. Tornalı, kakmalı işlerde ve müzik aletlerinde tüketilir.

Pelesenk

Yapısı: Göbek odunlu ağaçlar gurubundandır. Dışodunu geniştir, büyük ve derbeder gözeneklidir. Çok ince ve belirsiz öz ışınları bulunmaktadır. Damar kesitinde varlıklı damar kesitleri yer alır.
Yılhalkaları ince ve sıkı yapılıdır. Rengi: Dışodunu sarı, içodunu çikolata kahverengi ile mor arasında değişir. Ayrıca iç odunda belirli kara ve mor damarlar yer alır. Özellikleri: Sert bir ağaçtır, kururken az çeker, az kamburlaşır ve zor yarılır. Fiziki etkilere dayanımı iyidir. Değişen hava koşullarına üstün bir dayanım gösterir. İyi işlenir ve iyi verniklenir. Ancak poliüretan türünden kimyevi verniklerde negatif neticeler verir. Kullarulışı: Defa işlek görünüşü ve damar süsleri olan bir mobilya ağacıdır. İç mimarlıkta ve mobilya imalatında kaplama olarak süregelen bir kullanılma kısmı bulunmaktadır. Tornalı işlerde, müzik aletlerinde ve ahşap sanat eserlerinde tüketilir.

Paduk

Yapısı: Göbek odunlu ağaçlar gurubundandır. Yılhalkaları arasında belirli renk farkı yoktur. Gözenek yapısına ve tarafına göre parıltılı damarları yer alır. Damarları çoğunlukla çizgiler durumundadır. Dağınık gözeneklidir, öz ışınları görünmez. Rengi: Bazı durumlarda açık kırmızı, genellikle parlak koyu kırmızıdır. Üzerinde aynısı renk parıltı damarları yer alır. Özellikleri: Orta sertlikte bir ağaçtır. Sıkı yapılıdır, az çeker, basit işlenir. Değişik hava koşullarına dayanıklıdır. İşlenen yüzeyi hava ile kısa vakitte rengi değişir. İyi verniklenir ve defa işlek bir görüntü alır.
Poliester ve poliüretan vernikler paduk ağacında kullanılmaz. Kullanılışı: Çok çeker, su boyaları ile zor boyanır ve iyi verniklenir. Kullanılışı: Masii ve kaplama olarak mobilyada defa tüketilir.
Görünüşü içersinde defa seçenek edilir.  Yapı malzemesi olarak kullanılmaz.

Limon Ağacı (Saten Ağacı)

Yapısı: Göbek odunlu ve derbeder gözeneklidir. Yılhalkaları belirgindir. Fakat keskin çizgilerle birbirinden bölünmez. Yüzey saten kumaş gibi parlaktır. Genellikle düz, bazı durumlarda dalgalı damarları yer alır. Gözeneklerinin farklı yönlerde yığılmasından işlek damar modelleri oluşturur. Öz ışınları belirlidir. Rengi: Dışodunu beyaz ile sarıbeyaz arasında değişir. İçodunu çeşidine göre yeşilimsi sarı, açık sarı, kanarya sarısı, altın sarısı rengindedir. Özellikleri: Defa sert ve sıkı yapılıdır. Değişen hava koşullarında dayanıklıdır. Kırılgan ve işlemesi zahmetlidir ama temiz ve ipek parlaklığında yüzey verir. Vernikle görünüşü dahada canlanır. Fizik etkilere dayanıklıdır. Kullanılışı: Masif olarak sanat kıymeti üstün mobilyaların yapımında, salon takımlarında, tornalı ve kakmalı işlerde tüketilir. kaplamasıda kıymetli mobilyalar ve süsleme işleri içersinde tüketilir.

Tik

Yapısı: Göbek odunludur, dışodunu dardır. Kesit yüzeylerindeki gözenekleri büyük ve belirlidir. Öz ışınları görünür. Yağlı bir yapısı bulunmaktadır. Damarları çoğunlukla aynısı renkli çizgilerden meydana gelir ve parıltılıdır. Rengi: Dışodunu gri, içodunu sarımsı açık kahverengidir. İçodunu açık havada ve kendi kendine koyulaşır. Koyu kahverengi gerçekleşir. Özellikleri: Sert ve sıkı yapılıdır. Esnek bir ağaçtır, basit yarılır. Fiziki etkilere dayanımı iyidir. İşlenen yüzey temiz bir görüntü verir. Suyla ilişki ettiğinde suyu çekmez. Zararlı organizmalara karşı basit yıkımlanmaz.
Poliester ve poliüretan vernikler kullanılmaz. Kullarulışı: Üstün dayanım özelliğinden kaynaklı yapıda ve mobilyada tüketilir. Mobilya da masif ve kaplama olarak tüketilir. Oymalı, tornalı, kakmalı işlerde tüketilir.

Audire

Yapısı: Göbek odunlu bir ağaçtır. İçodunu ile dışodunu belirli biçimde birbirinden bölünmez. Dağınık düzende, orta irilikte gözeneklidir. Çok sayıda farklı türü bulunmaktadır. Rengi: Nefes sarı ile sarı arasında değişir. Koyulaşınca altın sarısı gerçekleşir. Özellikleri: Yumuşak, gevşek yapılı bir ağaçtır, basit işlenir. Az çalışır, az çatlar. Fiziki etkilere dayanımı azdır. Vernikleme ile görüntüsü dahada parlaklaşır. Kullanılışı: Mobilya imalatında masif ve kaplama olarak tüketilir. Yatak odası mobilyalarında, dolaplarda tüketilir. Oymalı, tornalı işlerde tüketilir.

Saten Ceviz (Amerikan Cevizi)

Yapısı: Göbek odunlu bir ağaçtır. Orta irilikte gözenekleri bulunmaktadır. Dağınık gözeneklidir, öz ışınları belirsizdir. Damar modelleri yerli ceviz kadar dinamik ve güzel değildir. Donuk bir görünüşü bulunmaktadır. Rengi: Bazı durumlarda nefes sarımsı kahverengi tabanda koyu kahverengi damarlıdır. Damarların siyahlaştığıda gerçekleşir. Kesildiği andaki rengi, havanın tesiri ile zaman içinde solar, donuklaşır. Özellikleri: Epey sert ve sıkı yapılı bir ağaçtır. Bünyesinde kauçuk aynısı bir madde yer alır. Perdah edilince ipek parlaklığında düzgün bir yüzey verir. Fiziki etkilere dayanımı iyidir.

Post Tags
previous article
next article
No comments

leave a comment