a
a
Weather:
city not found
HomeUncategorizedTutkal İlavesi ile Uygulanan Yüzey Kaplama Malzemeleri

Tutkal İlavesi ile Uygulanan Yüzey Kaplama Malzemeleri

Tutkal İlavesi ile Uygulanan Yüzey Kaplama Malzemeleri

Doğal Ahşap Kaplamalar

Yıllardan beri ahşap kaplamalar yonga levha yüzeylerinin kaplanmasında kullanılmaktadır. Bunlar yüksek kaliteli mobilya üretiminde ve klasik mobilya üretiminde tercih edilmektedir. En çok kullamlan ahşap kaplamalar, yerli türlerden ceviz, kayın, meşe, kestane, dişbudak, tropik türlerden maun, bubinga, güı eyong v.b türleridir. Levhaların kaplanması sırasında ahşap kaplama ve yongalevha rutubetinin aynı olması istenir. En uygun rutubet % 6-7’dir. Rutubeti %8′ den fazla olan kaplamaların kullanılması durumunda presleme ve sonrasında çatlama riski artacaktır.

Yongalevhaların ahşap kaplamalarla kaplanmasında genellikle üre reçines bazende fenolik ve resorsin reçineleri ku11anılmaktadır. Üreformaldehit tutkalına buğday, kabuk unu veya her ikiside
katılarak, kaplama yüzeyine doğru tutkal sızıntısı ve geçişi azaltılır. Tutkal karışımına bir sertleştirici ( Amonyum klorür ) ilavesi ile de tutkalın kısa sürede sertleşmesi sağlanır. Uygulama sırasında m21ye 0.15 kg tutkal çözeltisi ku11anılır, pres şartları ise 115 – 120 °C pres sıcaklığı, 2.5- 3 dakika pres süresi ve 1 – 1.2 N/mm2 pres basıncı civarındadır. Ahşap kaplamaların yapıştırılmasında soğuk presler de kullanılır. Bu durumda polivinilasetat tutka11arı kullanılmaktadır. Ahşap kaplamalar yongalevhanın direnç özelliklerini iyileştirmektedir.

Yüksek Basınç Laminatları

Yüksek basınç laminatları üç ayrı tabakadan oluşan ve beş tip malzeme ku11anılarak fuetilen kompakt malzemedir. En üstteki tabaka koruyucu tabaka olarak tanımlanır ve alfa selüloz kağıdının melamin formaldehid reçinesi ile doyurulmasıyla elde edilen, ısı ve darbelere dayanıklı saydam bir tabakadır. Ortadaki tabaka, dekoratif baskılı kağıdın melamin formaldehid reçinesi ile doyurulmasıyla oluşturulur. Bu tabaka laminatın görünen, renk ve desenini oluşturan kısmıdır. En alt tabak ise laminatm gövde yapısını oluşturan ve fenolik reçine ile doyurulmuş kraft kağıdı tabakasından meydana gelir. Yüksek basınç laminatı yukarıda özellikleri sıralanan üç ayrı tabakanın üst üste 170 °C sıcaklık, 100- 120 kg/cm2 basıç altında, 60- 90 dakika süre ile çok katlı preslerde özel alaşımlı plakalar arasında preslenmesi ile elde edilir. Bu laminat türlerinin yongalevha üzerine yapıştırılmasında kullanılan tutkallar şunlardır:

Isı Etkisi ile Sertleşen Tutkallar:

Bu tutkallar, oda sıcaklığında veya sıcak presleme esnasında kimyasal bir reaksiyon sonucu sertleşmektedirler. Bu amaçla kullanılan tutkalları aşağıdaki şekilde sınıflandırmak mümkündür.

Termoplastik Tutkallar:

Termoplastik tutkallar oda sıcaklığında sertleşebilir özellik taşımaktadırlar. Yonga levha yüzeylerinin kaplanmasında Polivinil asetat tutkalı bu amaçla
kullanılabilmektedir.

BağlantıTutkalları:

Bu tutkallar bir çok ku1Jamm yeri için uygun tutkallardır. Lamineleme işlemi, odasıcakhğında gerçekleştirilebilir. Bağlantı tutkalları, rutubete karşı yüksek direnç göstermekte ve lamine ile yongalevha arasında mükemmel bir bağlantı sağlamaktadırlar.

Rulo (Bobin) Laminatlan

Rulo laminatı, reçine emdirilmiş kağıtların üstte ve altta karşılıklı iki silindir arasında gerili olarak çalışan çelik bantlar arasından 170 °C sıcaklık ve 25-50 kg/cm2′ lik basınç altında 60 saniyelik bir sürede geçirilerek, soğutma operasyonundan sonra rulo şeklinde bobinlere sarılması suretiyle üretilmektedir. Piyasaya genellikle 120 cm genişlik, 50 m uzunluk ve 0.6-0.8 mm kalınlıklarda silindir biçiminde sarılmış levhalar halinde arzcdilir. Rulo laminatları; melaminn, polyester ve fenolik reçinelerle emprenye edilmektedirler. Bu malzemeler de postforming edilebilme özelliğine sahiptir.

Polivinil Kloriir (PVC) Esaslı Kağıtlar

Kaplama materyallerinin en iyi bilinenlerinden biri PVC filmlerdir. Plastik ve rijit olmak üzere iki tipi vardır. Plastik filmler genelde saf halde ve rulo biçiminde olup, silindir preste bir tutkal yardımıyla yongalevha yüzeyine yapıştırılır. Bu filmler üzerine baskı ve kabartma işlemleriyle süsleme uygulanır. Rijit PVC filmleri silindirlerle levhaya yapıştırılır. PVC filmleri yapıştırılmasında su bazlı (Polivinil Asetat), solvent bazlı (Polyester ve poliüretan) ve epoksi tutkallar kullanılır. Bunlar dekoratif görünümleri yanında aşağıdaki özelliklere sahiptir:

  1. Su ve rutubet geçirmezler.
  2. Aşınmaya karşı yüksek direnç gösterirler.
  3. Kimyasal etkenlere karşı dirençleri yüksektir.
  4. Çizilmeye dayanıklıdırlar.
  5. Eskime ve ışığa karşı çok dayanıklıdırlar.
  6. Sigara ateşiyle yanmaları mümkündür.
  7. Doğal görünüme sahip değillerdir.
  8. Fiziksel ve mekanik etkiler sonucu kenarlarında ve yüzeylerindeki kopmaların onarımı zordur.

Folyolar

Bu kağıtlar; alfa selüloz esaslı olup, gramajları 40-140 gr/m2 arasında değişmekte ve melamin reçinesi ile emprenye edilmektedirler. Lekelenmeye karşı dayanıklı olup yongalevha yüzeyine uygun tutkal yardımıyla yapıştırılırlar.

Vulkanize Lifler

Bu lifler ne Jaminatlar kadar serttir nede onlarla ekonomik olarak rekabet etme gücüne sahiptir. Vulkanize lifler kağıt ve benzeri malzemeler olup, genellikle çinko klorit ile muamele edilen pamuk selülozunun kimyasal olarak değiştirilmesinden elde edilir. Arzu edilen kalınlığa göre çok katlı yapılabilir. Bu ürün çok yoğun ve sıkı bir yapıya sahip olup, bir çok özellikleri oduna benzer. Elektriksel özellikleri iyidir. Levha yüzeyine PVA ve rezorsin tutkallarıyla yapıştırılabilir.

İnce Kağıtlar

Gramajları 23-30 gr/m2 arasında değişen kağıtlardır. Kağıtlar yapışma özelliğini arttırmak için üretim sırasında akrilik ve polyester reçinelerine daldırılırlar. Bu işlemlerden geçirildikten sonra üre forınaldehid veya poliüretan tutkalları kuUanıiarak yongalevha yüzeylerine yapıştınlmaktadırlar.

Özel Kaplama Malzemeleri

Fiber glas, kuvvetlendirilmiş plastik ve metal gibi özel kaplama malzemeleri mevcut olup henüz geniş bir kullanım alam bulamamıştır.

Bir Tutkal İşlemi Gerektirmeyen Yüzey Kaplama Malzemeleri

Bunlar reçine emdirilmiş kağıtlardır. Melamin emdirilmiş ve polyester emdirilmiş kağıtlar olmak üzere iki tiptir. Kullanılan reçine miktarı ve reçine çeşidi bu kağıtların özelliklerini etkilemekte olup, melamin ve polyester reçineleri ile emprenye edilmektedirler. Melamin emdirilmiş kağıtlarda, renk stabildir ve çizilmeye karşı dayanıklılık söz konusudur. Polyester reçinesi emdirilmiş kağıtlar ise eskimeye karşı dayanıklı fakat daha kolay kırılabilme özelliği taşımaktadırlar. Melamin ve polyester reçinelerine üre formaldehid reçinesi karıştırılarak kağıtların dayanma süreleri uz.atılabilmektedir. Bu tür kağıtlara, toplam kağıt ağırlığının% 50-6011 oranında reçine emdirilmektedir. Kağıtların gramajları 80-150 gr/m2 arasında değişmektedir. Yongalevha yüzeyi için kaplama malzemesi olarak en çok alfa selüloz esaslı kağıtlar kullanılmaktadır.

No comments

leave a comment