a
a
Weather:
city not found
HomeUncategorizedYüzey Kaplama Malzemeleri

Yüzey Kaplama Malzemeleri

Sıvı Yüzey Kaplama Malzemeleri

Yonga levha yüzeylerinin sıvı yüzey işlem maddeleriyle kaplanmasında iki temel metoddan bahsedilebilir. Bunlar; Lake boya yapma; Yonga levha üzerine lake boya yapma işlemi aşağıdaki iş akışına göre gerçekleştirilir. Levha yüzeyini fırçalama, macunlama, ultraviyole kurutma, zımparalama, fırçalama, astar boya, kurutma, lake boya ve kurutma

Yongalevha yüzeyine lake boya yapma işleminde kullanılan macun beyaz lake macunudur. Astar boya poliüretan lake astarı olup içerisine poliüretan sertleştirici ve selülozik tiner katılır. Son katta atılan lake boya poliüretan lake boyası olup içerisine poliüretan sertleştirici ve selülozik tiner katılır. Desen baskılı işlemler; Yongalevha üzerine desen baskılı işlemi aşağıdaki iş akışına göre gerçekleştirilir. Levha yüzeyini fırçalama, macunlama, ultraviyole kurutma, zımparalama, fırçalama, fon boya, kurutma, desen baskı, kurutma, vernik dökme, kurutma ve depolama

Sıvı yüzey işlem maddeleri; solventsiz sıvılar, kimyasal olarak çapraz bağlı reçineler, su bazlı yüzey işlem maddeleri ve radyasyonla sertleştirilen polimerler gibi maddelerden oluşmaktadır.
Yonga levhalar son yüzey işlemlerine tabi tutulmadan önce bazı ön hazırlık işlemlerine ihtiyaç duyarlar. Çünkü levhaların yüzeyleri nispeten porözdür. Yüksek kalitede yüzey işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için levha yüzeeyinde son derece ince yonga kullanılmalıdır. Bununla birlikte sıvı yüzey işlemlerinin başarıyla uygulanabilmesi için bazı macun tiplerinin kullanılması zorunludur. Levha yüzeyinde çok ince yongaların kullanılması macun ihtiyacını askariye indirir. Macunlama işlemi yüzey işlemlerinin temelidir iyi bir yüzey işlemi yapabilmek için levha yüzeyi yeknesak, sıkı ve sert olmalı, mükemmel bir adhezyon sağlamalıdır.

Katı Yüzey Kaplama Malzemeleri

Yongalevha yüzeylerinin katı yüzey işlem maddeleriyle kaplanmasında iki tip kaplama malzemesi söz konusudur. Kendiliğinden yapışan kaplama malzemeleri ve bir tutkallama işlemi gerektiren kaplama malzemeleri. Katı yüzey işlemlerinin başarılı olabilmesi için aşağıdaki noktalara dikkat edilmesi gerekir:

  1. Yongalevha yüzeyinde çok ince yongaların kullanılması gerekir. Böylece yüzey düzgünlüğü sağlanmış olur.
  2. Yongalevha yüzeyinde kullam1mış olan yongalar kaba ise, katı yüzey kaplama malzemesi ku11anımmdan önce levha yüzeyine bir bariyer kaplama yapıştırılır ya da yüzey işlem maddesinin altına fenolik veya polyester reçinesi ile emprenye edilmiş kraft kağıdı gibi bir astar yapıştırılması gerekir.
  3. Katı yüzey kaplama malzemesinin uygulanması sırasında yongalevha rutubetinin çok düşük veya yüksek olması sakıncalıdır. Çok yüksek rutubet buharlaşmayı fazla artıracağından renklenmelere ve yüzey kapalılığın zayıflamasına neden olur. Bu şartlar yüzey kaplama malzemesinde kabarcıklara ve kalınlık yönünde düzensiz genişlemelere neden olabilir. İyi bir yapışma için en uygun yongalevha rutubetinin % 6 – 7.5 arasında olması istenir.
  4. Yongalevha özgül ağırlığı da önem taşımaktadır. Zımparalanmayan levhalarda en dış tabakanın yoğunluğu çok düşüktür. Bu durum yapışmanın zayıf olmasına neden olacağından zımparalanarak uzaklaştırılması gerekir. Düşük özgül ağırlıktaki levhaların yüzeylerine kum serpilmek suretiyle kullanılması mü.111kün olmaktadır. Levha özgül ağırlığının O. 7 – 0.9 gr/cm3 arasında olması uygundur. Daha düşük özgül ağırlığa sahip levhaların kısa presleme süresi gerektiren yüzey kaplama işlemlerinde kullanılması daha uygundur.
  5. Özellikle ince levhalarda levha içindeki özgül ağırlık dağılımındaki farklılıklar, kaplama malzemesinin preslenmesi sırasında oluşan gerilmelerle bir araya gelince, kaplama malzemesinde çatlakların oluşmasına neden olabilir. Bu durum, özellikle melamin reçinesinden hazırlanan malzemelerle kaplanmış ince levhalarda, UV ile sertleştirilen polyester astarlarda ve formaldehit oranı fazla üre reçinesi kap1ama1arında önem kazanmaktadır. Bu nedenle levhalarda özgül ağırlık dağılımının homojen olması gerekir.
  6. Bu tür malzemelerin kaplama materyali olarak kullanılması durumunda yongalevha kenarlarınında kaplanması gerekir. Kenar kaplama malzemeleri olarak genellikle ahşap kaplama, masif çıta, PVC kenar bantları ve lamine levhalar kullanılmaktadır.

 

No comments

leave a comment